Soode päev


Kuupäev:
20.05
Asukoht
20. mail toimus matk Ördi raba idaserva taastamisaladele. Matkast osavõtt oli tagasihoidlik, aga selle võrra vahetum oli matkaliste ja retkejuhi omavaheline kontakt. Matkalised teavad nüüd, kuidas näevad välja kraavide sulgemiseks rajatavad paisud ja milline pilt avaneb taastatud soodes kraavisihtidel ja nendega piirnevas metsas. Retkejuhi abiga hinnati, millised muutused on looduses veetaseme tõusuga kaasnenud ja millised muutused seisavad veel ees. Matka teises pooles liiguti kraavidest eemale ja rabanõlva vanametsa varjus liiguti Ördi järve juurde, kus võeti nähtu kokku. Aitäh kõigile osalenud matkalistele!

Registreerumine õnnestus!

Soovin osaleda