Kurtna maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Kurtna matkaraja tähistus, infotahvlid, viidastus, laudteed, pingid. Samuti rekonstrueeritakse matkaraja lõkkekohad: Liivjärve, Martiska, Rääkjärve ja Nõmmjärve (pinklauad, lõkkealused, kuivkäimlad, parklate piirded, infotahvlid).

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2018
Tegevuse kogumaksumus on 102 300,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (86 955,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Heinar Juuse
heinar.juuse@rmk.ee