Administratsioon

RMK teabehaldusosakonna kontaktandmed

Toompuiestee 24, 10149 Tallinn
e-post rmk@rmk.ee

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Elisabeth Ivask
Osakonna juhataja
  510 0907 
Sirle Saare Arhiivindusspetsialist  676 7708 517 6708
Marta Rohtla Teabehaldusspetsialist  5853 1201