Maakasutuse tegevusvaldkond

RMK maaosakonna kontaktandmed

Toompuiestee 24, 10149 Tallinn
Vaata: Maakasutusosakonna põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Marko Trave Maakasutuse peaspetsialist 676 7791
506 1791
Urve Jõgi
Maakasutusõiguse spetsialist
676 7267
5663 3867
Ere Kaaristu
Maakasutusspetsialist 676 7345
528 5345
Ruth Rajaveer Assistent676 7845 5301 8730
Saima UusmaAssistent676 7235 509 9538
Malle Viiburg Assistent676 7142 507 1142