Maakasutuse tegevusvaldkond

RMK maakorraldustalituse kontaktandmed

Toompuiestee 24, 10149 Tallinn
Vaata: Maakorraldustalituse põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Maarika Tiigimäe Talituse juhataja 676 7190  520 0190
Raigo Rebane
Maakorraldusspetsialist
676 7945
 529 3945
Ruth Koppel Maakorraldusspetsialist
676 7829  522 1829