RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine avatakse 20.07.2015 kell 12:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.

Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

1400 m3 küttepuitu Virtsu sadamas

Nottide pikkus 3,0 m +/- 30 cm, läbimõõt koore pealt 5-70 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide standardile; Tabel 2.6. küttepuude  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-31.08.2015;

Üleandmiskoht Virtsu sadam ;

Alghind üleandmiskohas 22,50 EUR/ m3 ;

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 10:00;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

3000 m3 küttepuitu Virtsu sadamas

Nottide pikkus 3,0 m +/- 30 cm, läbimõõt koore pealt 5-70 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.6. küttepuude  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-30.09.2015;

Üleandmiskoht Virtsu sadam;

Alghind üleandmiskohas 23,00 EUR/ m3;

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 10:30;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

2000 m3 küttepuitu Saaremaal

Nottide pikkus 3,0 m +/- 30 cm, läbimõõt koore pealt 5-70 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.6. küttepuude  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-30.09.2015 ;

Üleandmiskoht Ostja ladu ;

Alghind Müüja laos 18,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 11:00;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

1000 m3 küttepuitu Pärnumaal Taali metsandikus

Nottide pikkus 3,0 m +/- 30 cm, läbimõõt koore pealt 5-70 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.6. küttepuude  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-31.08.2015 ;

Üleandmiskoht Ostja ladu ;

Alghind Müüja laos 17,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 11:30;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

2000 m3 kasepaberipuitu Jõgevamaal Halliku metsandikus

Nottide pikkus 3,0 m +/- 10 cm, läbimõõt koore pealt 6-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.1. kasepaberipuidu  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-30.09.2015 ;

Üleandmiskoht Ostja ladu ;

Alghind Müüja laos 23,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 12:00;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

500 m3 kasepaberipuitu Jõgevamaal Laiuse metsandikus

Nottide pikkus 3,0 m +/- 10 cm, läbimõõt koore pealt 6-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.1. kasepaberipuidu  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-30.09.2015 ;

Üleandmiskoht Ostja ladu ;

Alghind Müüja laos 23,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 13:30;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

2000 m3 kasepaberipuitu Jõgevamaal Pikknurme metsandikus

Nottide pikkus 3,0 m +/- 10 cm, läbimõõt koore pealt 6-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.1. kasepaberipuidu  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-30.09.2015;

Üleandmiskoht Ostja ladu ;

Alghind Müüja laos 23,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 14:00;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

1000 m3 kasepaberipuitu Jõgevamaal Vaimastvere metsandikus

Nottide pikkus 3,0 m +/- 10 cm, läbimõõt koore pealt 6-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.1. kasepaberipuidu  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-30.09.2015;

Üleandmiskoht Ostja ladu ;

Alghind Müüja laos 23,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 14:30 ;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

1000 m3 kasepaberipuitu Põlvamaal Ilumetsa metsandikus

Nottide pikkus 3,0 m +/- 10 cm, läbimõõt koore pealt 6-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.1. kasepaberipuidu  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-30.09.2015;

Üleandmiskoht Ostja ladu ;

Alghind Müüja laos 23,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 15:00;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

300 m3 kasepaberipuitu Põlvamaal Orava metsandikus

Nottide pikkus 3,0 m +/- 10 cm, läbimõõt koore pealt 6-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide  standardile; Tabel 2.1. kasepaberipuidu  kvaliteet;

Tarneperiood 1.08.2015-30.09.2015;

Üleandmiskoht Ostja ladu;

Alghind Müüja laos 23,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 27.07.2015 kell 15:30;

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. Müüja aktsepteerib FOB tarneklausliga hinnapakkumist Kunda, Sillamäe ja Virtsu sadamas.

RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK virnmaterjalide  standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Virnmaterjalide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud virnastusmahu, virnatäiuse koefitsiendi ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee