RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine toimub internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Müügiobjektiks on  ajavahemikul 10.11.2014-5.12.2014 tarnitav metsamaterjal

220 m3 sanglepapalke Jõgevamaal Pala vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet

Alghind Müüja laos 36 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 9:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 10:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

100 m3 sanglepapalke Tartumaal Vara vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet

Alghind Müüja laos 36 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 10:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 10:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

80 m3 sanglepapalke Pärnumaal Saarde vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet

Alghind Müüja laos 36 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 10:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 11:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

110 m3 sanglepapalke Pärnumaal Saarde vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet

Alghind Müüja laos 36 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 11:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 11:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

85 m3 sanglepapalke Viljandimaal Abja vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet

Alghind Müüja laos 36 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 11:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 12:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

95 m3 sanglepapalke Harjumaal Viimsi vallas

Palkide pikkus 2,4 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet

Alghind Müüja laos 36 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 11:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 12:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

30 m3 saarepalke Jõgevamaal Jõgeva vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas, partii sisaldab vähesel määral tamme

Alghind Müüja laos 68 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 10:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 11:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

24 m3 madalakvaliteedilisi vaigutusega männipalke Võrumaal Mõniste vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: palgid on laomädaniku kahjustusega

Alghind Müüja laos 39 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 9:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 10:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 24 m3

34 m3 madalakvaliteedilisi vaigutusega männipalke Võrumaal Antsla vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: palgid on laomädaniku kahjustusega

Alghind Müüja laos 39 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 10:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 10:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 34 m3

85 m3 madalakvaliteedilisi vaigutusega männipalke Valgamaal Taheva vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: palgid on laomädaniku kahjustusega

Alghind Müüja laos 39 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 10:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 11:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

157 m3 metallisisaldusega värsked ja metsakuivi okaspuupalke Valgamaal Helme vallas

Palkide pikkus 3,6-5,4 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm,

Alghind Müüja laos 35 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  29.10.2014 kell 14:00.

Enampakkumisele registreerimine 29.10.2014 kell 14:00- 6.11.2014 kell 11:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.11.2014 kell 11:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise ja mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://www.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2014.pdf

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Pakkumiste hindamiseks lahutatakse pakutud hinnast veokulu, kasutades RMK veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavaid veohindu, veohinnad on avaldatud:
http://www.rmk.ee/file/KK_veohinnad_veebi_2013.pdf1.pdf

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee  või  jaanus.reinvee@rmk.ee