Looduskaitsespetsialist Leevi

RMK kui Eesti suurim looduskaitsetööde tegija keskendub erinevate elupaikade, sh soode taastamisele.


Looduskaitsespetsialist Leevi juhendamisel on suletud kraavid ning taastatud lagesoo kooslus Udriku rabas Lääne-Virumaal. Sood aitavad tagada elurikkust, säilitada puhast vett, võidelda üleujutuste ja põuaga ning siduda atmosfäärist süsinikku.