Vaata juhiseid

See kaart näitab, kus asub riigimets. Riigimets on tähistatud tumerohelisega ja nendelt aladelt võid jõulupuud otsima minna. Pruuniga on märgitud kaitsealad, sealt jõulupuud võtta ei tohi. 
Vali välja endale sobiv piirkond ja asu teele! RMK mobiilirakenduse abil saad oma asukohta metsas täpsustada ja olla kindel, et asud ikka riigimetsas. Tutvu enne kindlasti ka allpool toodud juhistega.

Vaata kaarti suuremalt

Riigimetsas on palju häid kuusekohti ja kauneid jõulupuid jätkub igale Eestimaa perele. Oleme õige kuusekoha leidmise teinud lihtsaks – juba enne metsa minekut saad toodud kaardil välja vaadata, kus asub riigimets, kuhu kuuske otsima minna. Metsas olles saab nutitelefoni kasutaja RMK mobiilirakenduse abil täpsustada oma asukohta, et veenduda, et ümber on ikka riigimets, mitte näiteks kaitseala või eramets. Riigimets on looduses tähistatud ka siltidega.

Kuidas leida õige koht?

Lisaks RMK kaardile võid täpse maaomandi määratlemiseks kasutada metsaregistri avaliku kaardirakenduse võimalusi. Selle abil leiad kergesti riigimetsa ning saad ülevaate võimalikest looduskaitselistest piirangutest.

Metsaregistri kaart ja juhised selle kasutamiseks

Millist kuuske tohib võtta?

  • Jõulukuuske tohib võtta ainult sealt, kus tal ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt. 
  • Keelatud on jõulukuuskede raiumine metsanoorendikest, kuhu nad on inimese poolt istutatud või kus neist on sirgumas palgipuud. 
  • Jõulukuuske ei tohi võtta kaitsealalt, mis on samuti looduses valdavalt tähistatud.

Loe täpsemalt: juhised jõulukuuse varumiseks riigimetsas

Kuidas maksta?

Riigimetsast pärit jõulukuuse eest tasumiseks on kaks võimalust:

  • mobiilimakse kasvõi metsas olles (hoia alles maksmist kinnitav SMS)
  • makse internetipangas enne metsa minekut (maksekorraldus võta metsa kaasa)