Anguse jahipiirkonna jahialade piirikirjeldused

Jahialade kaardid:

Punasoo jahiala 7090 ha
Sirtsi jahiala 8400 ha

Sonda jahiala 6620 ha
Tölga jahiala 6280 ha


Lisateave:

Anguse jahipiirkonnas
Lauri Valdur, RMK jahinduse spetsialist
tel. 516 9977, e-post lauri.valdur@rmk.ee