Planeerimise päev


Kuupäev:
09.09
Asukoht
  • Taevaskoda Põlvamaal - juhis kohale tulekuks
    Tartu - Põlva maanteelt Taevaskoja teeristist pöörata Taevaskoja poole, ületada raudtee ja sõita kuni Neitsikoopa tee rohelise sildini. Selles teeristis on ka viit „Taevaskoja suvelaager“. Metsavahelist teed sõita veel 500 meetrit ja oletegi kohal.
  • Kublitsa lõkkekoht Võrumaal - juhis kohale tulekuks
    Sõita Võru linnast välja Võru-Valga mnt poole ja kohe pärast raudtee ülesõidukohta keerata paremale. Sõita umbes 1 km, kuni paremale näitab viit „Roosisaare“. Sealt sõita edasi umbes 1,5 km, kuni vasakule näitab viit „Kublitsa lõkkekoht“. Sealt lõkkekohani on umbes 200 m.
  • Tädu mets Harjumaal - juhis kohale tulekuks
    Sõita mööda Viimsi - Randvere teed uue tee ääres asuva Tädu terviseraja parklani. Asukohta kaardil näete siit.
9. septembril korraldas RMK Võru, Põlva ja Harju maakondades ürituse "Mis on puude taga?", kus tutvustati riigimetsa planeerimise ja majandamise põhimõtteid kõrgendatud avaliku huviga aladel.

Sissejuhatuseks anti ülevaade metsa eluringist, kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade määratlemisest, metsa majandamise erisustest KAH aladel ja huvigruppide kaasamise põhimõtetest.

Seejärel tutvustati kaardi abil kogunemiskoha lähistele jäävate majandamist vajavate metsade olemit: kus oleks vaja viia läbi harvendusraie ja millised metsaeraldised vajaksid uuendamist.

Edasi toimus ringkäik metsas, kus vaadati konkreetseid metsaalasid, seal juba tehtud metsamajanduslikke töid ja selle tulemusi ning arutleti edaspidiste majandamismeetodite rakendamise üle. Samuti uuriti, mida erinevates metsaosades ette võtta ja milliseid töövõtteid võiks kasutada, kui suured võiksid olla raielangid, kuidas majandada raja äärde jäävaid alasid, kuhu jätta alles elurikkuse ehk säilikpuud, kuhu ja kuidas kujundada n-ö puhveralad.

Arutleti ka selle üle, kuidas kogukond saaks metsatöödes kaasa lüüa ja kuidas metsateema viia rohkemate inimesteni, et kasvaks teadlikkus metsast ja selle majandamisest.

Vaata planeerimise päeva pilte!

Registreerumine õnnestus!

Soovin osaleda