Puude kokkulugemise päev


Kuupäev:
10.06
Asukoht
 • Kellissaare lõkkekoht Pärnumaal - juhis kohale tulekuks
  Kogunemiskoht on leitav Delfi kaardilt.
  Pärnu poolt tulles:
  sõida mööda Vändra alevist ning 9,5 km pärast, vahetult enne Mädara jõge pööra vasakule. 900 m pärast pööra paremale ning ületa Mädara jõgi. Sõida edasi 3 km mööda liivaluidetest ja motokrossi radadest. Paremale poole teed jääb parkla ning Kellissaare lõkkekoht.

  Põhja poolt tulles (Tallinna ja Rakvere):
  Sõidma mööda Rakvere-Pärnu maanteed Vändra poole ning enne Vändra alevit, vahetult peale Mädara jõge pööra paremale. Sõida edasi 3 km mööda liivaluidetest ja motokrossi radadest. Paremale poole teed jääb parkla ning Kellissaare lõkkekoht.
 • Viitna Pikkjärve parkla Lääne-Virumaal - juhis kohale tulekuks
  Kogunemiskoht on leitav Delfi kaardilt.
  Tallinn-Narva mnt (tee E20) 73. kilomeetril, Viitnal, pöörata paremale Kadrina suunas. Sõita 1 km, kuni näete paremal infotahvlit Viitna maastikukaitseala kohta. Selle vastast keerab tee parklasse.
 • Erastvere kontor Põlvamaal - juhend kohale tulekuks
  Kogunemiskoht on leitav Delfi kaardilt.
  Sõita mööda Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt (tee nr 2) kuni Kanepi-Leevaku ristini, kust sõita otse Võru suunas umbes 600 m. Sealt keerata paremale Erastvere-Sillaotsa teele (tee nr 18116) ja sõita umbes 1 km. Seejärel keerata vasakule, kus on 500 m pärast RMK Erastvere kontor.
Inimene on tihedalt oma tegemistes seotud metsaga. Olgu tegevusteks looduse kaitse, metsapuhkus või metsa kasvatamine ning kasutamine, kõige eelduseks on teave, missugune see mets on. Metsa kirjeldamisega tegelevad igapäevaselt metsakorraldajad, keda RMK-s on 66. Metsa kirjeldamise üksuseks on metsaeraldis. RMK hallatav maa jaguneb umbes 600 000 eraldiseks ja iga eraldise kohta on koostatud kirjeldus, mida vastavalt vajadusele uuendatakse. Metsas kirjeldatakse kasvukohatüüpi, rindeid, rinnaspindala ja täiust, liigilist koosseisu, koosseispuuliikide vanust, kõrgust, diameetrit. Nende tunnuste põhjal arvutatakse metsa tagavara, kõrgusindeks, juurdekasv. Lisaks kirjeldatakse veel kahjustusi, lamapuu ja surnud puude tagavara. Kuidas seda kõike tehakse ja mis mõõteriistade abil, sellele sai vastuse puude kokkulugemise päeval. Üheskoos mõõdeti ja hinnati mitmeid metsaeraldisi ja saadi teada, kui erinevad Eesti metsad on.

Puude kokkulugemise päev toimus 3 kohas Eestimaal - Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Põlvamaal.

Fotogaleriid Erastveres toimunud päevast näed
siit.

Registreerumine õnnestus!

Soovin osaleda