Struuga maastikukaitsealal Karoli luhale ligipääsu rajamine

Projektitegevuseks on Struuga maastikukaitsealal Karoli luhale ligipääsu rajamine, mille raames rajatakse Struuga maastikukaitsealal ligipääs 204 hektari poollooduslike koosluste hooldamiseks. Selleks projekteeritakse ja rajatakse või rekonstrueeritakse tee ja sild.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 951 661 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (808 911 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee