RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.
Enampakkumine avatakse 23.08.2017 kell 10:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee
Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.
Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

500 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Tartumaal RMK Lohkva laos
Palkide pikkus 2,7;3,0;3,2;3,3;3,5;3,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) ,
Tarneperiood september-detsember 2017
Alghind müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 30.08.2017 kell 10:00
Minimaalne müüdav kogus 50 m3
 
850 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Valgamaal RMK Otepää laos
Palkide pikkus 3,0;3,2;4,5;4,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) ,
Tarneperiood september-detsember 2017
Alghind müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 30.08.2017 kell 10:30
Minimaalne müüdav kogus 50 m3
 
180 m3 madalakvaliteedilisi metalliga kasepalke Valgamaal RMK Otepää laos
Palkide pikkus 3,0;3,2;4,5;4,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet; palgid sisaldavad metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) ,
Tarneperiood september-detsember 2017
Alghind müüja laos 27,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 30.08.2017 kell 11:00
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.  

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://media.rmk.ee/files/RMK%20palkide%20standard%2011-01-2017.pdf) toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.  

Käesolevas metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://media.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2017.pdf 

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab maksetähtaega 15 päeva võrra ületaval arvestuslikul perioodil üleantava metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud, kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.
Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 5132961, e-post: puiduturustus@rmk.ee