Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Lääne-Virumaa metskond annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks Lääne-Virumaal RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju. Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Kasutusse antakse järgmised maatükid:

1) Rakvere vallas Lasila külas 1,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vahtrametsa (katastritunnus 66204:003:0238, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV28426) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

2) Tamsalu vallas Järvajõe külas 3,02 ha suurune maatükk kinnisasjast Porkuni metskond 18 (katastritunnus 78701:001:0400, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5767) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

3) ühise pakkumisena Tamsalu vallas Koplitaguse külas 7,96 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Porkuni metskond 109 (katastritunnus 78601:001:0021, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56926), 0,36 ha ja 0,21 ha suurused maatükid kinnisasjast Porkuni metskond 133 (katastritunnus 78601:001:0090, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59995) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Kasutusse antaval Porkuni metskond 109 maatükil on 7,96 ha suurune, Porkuni metskond 133 maatükil on 0,36 ha ja 0,21 ha suurused RMK raiekohustusega alad. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist;

4) Tamsalu vallas Piisupi külas 12,09 ha suurune maatükk kinnisasjast Porkuni metskond 14 (katastritunnus 78701:001:0360, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5761) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

5) Tamsalu vallas Savalduma külas 25,79 ha kinnisasjast lähiaadressiga Einjärve (katastritunnus 78701:005:0043, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24214) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

6) Tamsalu vallas Savalduma külas 12,05 ha kinnisasjast Porkuni metskond 129 (katastritunnus 78601:001:0086, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59990) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

7) Vihula vallas Joandu külas 1,01 ha suurune maatükk kinnisasjast Sagadi metskond 12 (katastritunnus 88701:001:1150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5010) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

8) Vihula vallas Karula külas 1,46 ha suurune maatükk kinnisasjast Sagadi metskond 100 (katastritunnus 88702:002:0236, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47664) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

9) Vihula vallas Karula külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast Sagadi metskond 204 (katastritunnus 88701:001:0429, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59568) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

10) ühise pakkumisena Vihula vallas Koljaku külas 0,07 ha suurune maatükk kinnisasjast Sagadi metskond 149 (katastritunnus 88701:001:0490, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60146), 1,25 ha suurune maatükk kinnisasjast Sagadi metskond 101 (katastritunnus 88701:002:0216, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49659) ja 0,02 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 31 (katastritunnus 88701:002:0830, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5034) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

11) Vihula vallas Koljaku külas 0,86 ha suurune maatükk kinnisasjast Sagadi metskond 102 (katastritunnus 88701:002:0217, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49657) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

12) Vihula vallas Noonu külas 0,51 ha suurune maatükk kinnisasjast Kunda metskond 192 (katastritunnus 88701:001:0414, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59627) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

13) Vihula vallas Tõugu külas 1,85 ha suurune maatükk kinnisasjast Oja (katastritunnus 88701:001:0230, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39031) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

14) Vihula vallas Tõugu külas 0,91 ha suurune maatükk kinnisasjast Sagadi metskond 180 (katastritunnus 88701:001:0364, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59534) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks;

15) Vihula vallas Uusküla külas 0,59 ha suurune maatükk kinnisasjast Sagadi metskond 181 (katastritunnus 88701:001:0365, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59535) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1. maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;

2. renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. oktoobriks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;

3. rendileandjal on õigus renditasu suurust korrigeerida iga kolme aasta järel arvestusega, et see võrreldes senise renditasu suurusega ei vähene. Rendi suurendamisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates Lepingu sõlmimisest, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga.

4. rentnikul on kohustus:

4.1. lisaks renditasule tasuda rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul rendilepingu sõlmimisest;

4.2. tasuda varaga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised vastava teatise alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

5. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile;

6. RMK raiekohustusega maatükil taastamiseks vajalikud raietööd teostab RMK kolme aasta jooksul alates rendilepingu sõlmimisest. Renditasu raietöid nõudva kasutusala eest ei arvestata. Peale raietööde teostamist allkirjastatakse rentnikuga maatüki üleandmise akt, milles näidatakse kogu kasutuala suurus ja renditasu arvestatakse kogu kasutusala eest;

7. maatükil taastamise ja/või hooldamise käigus raiutud puit kuulub riigile;

8. maatükk antakse üle pärast rendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele;

9. rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul pärast valikpakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Valikpakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma valikpakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Lääne-Virumaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1) pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni numbrit;

2) kasutamiseks antava maatüki nimetus ja katastritunnus;

3) rendiobjekti kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4) kirjeldus poollooduslike koosluste hooldamise varasema kogemuse kohta (hooldamise koht, kestus, maht hektarites, info varasemate lepingute kohta);

5) pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 18.04.2016 a kella 9.00-ks RMK Lääne-Virumaa metskonna aadressil Loobu küla, Kadrina vald, 45220 Lääne-Viru maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 18.04.2016 kell 9.30".
Pakkumiste avamine toimub 18.04.2016. a kell 9.30 RMK Lääne-Virumaa metskonna kontoris, aadressil Loobu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning valikpakkumises ei osale.

Valikpakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise tulemused teeb RMK Lääne-Virumaa metsaülem kirjalikult teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast valikpakkumise toimumist.
RMK Lääne-Virumaa metsaülem kinnitab valikpakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks hiljemalt 20 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

Valikpakkumisel esitatud pakkumuste hindamise juhend

1. Pakkumuse hind ja andmed pakkuja poollooduslike koosluste hooldamise kogemuse pikkuse ja mahu kohta esitatakse vastaval avalduse vormil. Avalduse vorm valikpakkumisel osalemiseks ja rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

2. Nõuetele vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
2.1. pakkumuse hind – osakaal 50 punkti;
2.2. pakkuja kogemuse pikkus poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti;
2.3. pakkuja kogemuse maht poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti.

3. Pakkumuste võrdlemisel antakse kõrgeima hinnaga pakkumusele maksimaalne punktide arv - 50 punkti. Teiste pakkumuste hinnad saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav hind jagatakse kõrgeima hinnaga ja korrutatakse viiekümnega).

4. Pakkumuste võrdlemisel antakse 5 aastat või enama poollooduslike koosluste hooldamise kogemusega pakkujale maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav kogemuse pikkus täisaastates jagatakse viiega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse pikkust arvestatakse täisaastates, täisaastana läheb arvesse aasta (vegetatsiooniperiood), mille käigus on tõendatud pakkuja poolt poollooduslike koosluste hooldamine.

5. Pakkumuste võrdlemisel antakse 150 hektari või enama mahu eest maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatava kogemuse maht jagatakse ühesaja viiekümnega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse mahtu arvestatakse hektarites, arvesse lähevad poollooduslike koosluste hooldamise pindalad.

6. Hindamiskriteeriumite eest antud punktid liidetakse ning edukaks tunnistatakse kõige rohkem punkte saanud pakkumus. Pakkumusi hinnatakse osade (hind, kogemus, maht) kaupa. Punktisummad arvutatakse täpsusega kaks kohta peale koma.

Isikul, kes kasutas valikpakkumisel olevat kinnisasja õiguslikul alusel ja kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus kinnisasja kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui kinnitab kirjalikult viie tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust.

Kasutamiseks antava maatüki, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja Keskkonnaameti poolt kehtestatud täpsete eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Lääne-Virumaa metskonnast e-posti aadressil: laane-virumaa@rmk.ee või tööpäevadel kell 8.00 – 17.00 telefonil 5050367.