Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab rendile Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Saarnaki laiul koos kaks hoonestatud kinnisasja:


Rehe kinnisasi (katastriüksus 63902:001:0577, riigi kinnisvararegistri kood KV24461, suurusega 3804m²) koos seal asuvate ehitistega, milleks on rehemaja (riigi kinnisvararegistri kood KV24461H1) ja laut ( riigi kinnisvararegistri kood KV24461H2). 

Saarnaki välibaasi kinnisasi (katastriüksus 63902:001:0666, riigi kinnisvararegistri kood KV33184, suurusega 6242 m²) koos seal asuvate ehitistega, milleks on saun ( riigi kinnisvararegistri kood KV33184H2), külalistemaja (riigi kinnisvara registri kood KV33184H3) ja pukktuulik (riigi kinnisvararegistri kood KV33184H4). 

Kinnistutel on looduskaitse- ja muinsuskaitseseadustest tulenevad piirangud. Rehe kinnistu ehitised on halvas seisukorras. Kinnistutele peab säilima avalikkuse juurdepääs ning neid on TÜ Eesti Mereinstituudil õigus kasutada teaduslike uuringute läbiviimiseks eelnevalt kokku lepitud perioodidel igal aastal. Isikutel, kellel on huvi nende kinnisasjade rentimiseks, palun saata hiljemalt 21.maiks 2019 e-kiri vastava sooviavalduse ja oma kontaktandmetega meiliaadressile kinnisvara@rmk.ee .