RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK-s töötab ligi 700 inimest.

RMK LOODUSKAITSEOSAKOND VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE RAHVUSVAHELISTE LOODUSKAITSEPROJEKTIDE KOORDINAATORI

Peamiseks tööülesandeks on juhtida erineva välisrahastusega looduskaitseliste projektide elluviimist, sh:
 • tagada korrektne projektidega seotud aruandlus;
 • suhelda rahastajate ja projektipartneritega, et tagada projektide sujuv elluviimine;
 • korraldada projektidega seotud avalikkuse teavitamist;
 • koordineerida ja toetada RMK siseselt projektide elluviimiseks vajalikke tegevusi;
 • planeerida ja jälgida projektide eelarve kasutust;
 • planeerida uute rahvusvaheliste looduskaitseliste koostööprojektide algatamist.

Rahvusvaheliste looduskaitseprojektide koordinaatori kandidaadil on:
 • magistrikraad loodus- või keskkonnateadustes;
 • suur huvi looduskaitse vastu;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
 • kogemus Euroopa Liidu rahastatavate projektide kirjutamise ja ellu viimisega.

Omalt poolt pakume:
 • eneseteostus- ja arenguvõimalusi;
 • motiveerivat töötasu;
 • kohest osalemist vähemalt neljas rahvusvahelises looduskaitselises projektis, mis käsitlevad lendorava kaitset, soode taastamist ja ebapärlikarbi kaitset;
 • võimalust anda oma panus, et Eesti loodusväärtused oleksid paremini hoitud.

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt
4. november 2021 e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee

Lisainfo: RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv 5349 7924.