RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK-s töötab ligi 700 inimest.

RMK TAIMLA- JA SEEMNEMAJANDUSOSAKOND VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE TRAKTORISTI

Tööpiirkonnaks on Reiu taimla.

Peamised tööülesanded:
  • taimlatööd, mida tehakse kvaliteetse metsaistutusmaterjali tootmiseks;
  • seemlatööd, mida tehakse seemlate majandamiseks;
  • metsapuude seemnete varumine metsas;
  • masinate ja seadmete jooksev remont, hooldus ja korrashoid.
Parim kandidaat:
  • omab töö eripära arvestavat ettevalmistust ja vajalikku kogemust, kehtivat juhitunnistust ja arstitõendit;
  • on kohusetundlik;
  • on vastutusvõimeline.
Miks RMK? Pakume Sulle:
  • inspireerivat töökeskkonda;
  • professionaalset ja toetavat meeskonda.
Kandideerimiseks saata avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 21.05.2021 e-posti aadressile anneli.oun@rmk.ee

Lisainfo telefonil: 526 2977 Rein Anniko