Kliendid

RMK peamisteks klientideks on puidutöötlemise ja ekspordiga tegelevad ettevõtted. Enamus Eesti saeveskitest ostavad palke ning eksportöörid paberipuitu RMK käest. Paberipuitu ostavad ka ainukesed kohalikud töötlejad Kehras ja Kundas. Peale nende on klientideks küttepuitu tootmises kasutavad pelleti-, puusöe-, plaadi- ja energiatootjad. Hakkpuitu ostavad soojus- ja elektrienergia tootjad. Vähesel määral ostavad küttepuitu eraisikud. Metsamaterjali pidevalt ostvaid ettevõtteid on ligi 150, kõikide juriidiliste isikute arv aastas kokku on üle 300. Eraisikutest küttepuidu ostjate arv aastas on ligi 700.

„RMK 10 suurimat klienti 2013. aasta müügimahu alusel olid Stora Enso Eesti AS, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, Estonian Cell AS, Metsä Forest Eesti AS, Repo Vabrikud AS, Toftan AS, Södra Eesti AS, Viiratsi Saeveski AS, Laesti AS ja Lignator Logistika OÜ.“

RMK eesmärk on toota klientidele kvaliteetset puitu ning tarnida see ostjale kohale tema poolt soovitud ajal.