Märgalade päeva õpilaskonverents


2 veebruaril toimub Penijõe mõisas märgalade päeva konverents. Üritus algab kell 10.00 ja orienteeruv lõpp on kell 16.00.

2010. aasta Märgalade päeva teema on – "Hoolitsus märgalade eest - vastus kliimamuutusele" (Caring for wetlands - an answer to climate change). Käesolev aasta on kuulutatud ka bioloogilise mitmekesisuse aastaks.

Märgalasid on hinnatud väga väärtuslikeks maastikutüüpideks, kui arvestada nende osa elukeskkonna kujundamises - märgala kui puhta vee reservuaar, lokaalse veerežiimi hoidja ja kliima kujundaja.

Nagu juba traditsiooniks saanud korraldame Rahvusvahelise Märgalade päeva tähistamiseks Matsalu looduskeskuses õpilaskonverentsi, kuhu ootame esinema Lõuna-Läänemaa koolide õpilasi oma uurimustööde, postrite ning õpimappidega.


Õpilaskonverentsi päevakava:

10.00-10.05 Kogunemine. Õpilaskonverentsi avamine Marju Pajumets (RMK loodushoiuosakond külastusjuht)

10.05-10.20 Film „Kuidas sood paistavad inimesele“

10.20-11.35 Ettekanne „Kliimamuutuste mõju rannikumärgaladele“ Hannes Tõnisson (Tallinna Ökoloogia Instituudi teadur)

11.35-12.30 Film „Raport. Roheline Eesti“. Vestlusringi filmi teemal juhib bioloog Silvia Lotman .

12.30-12.45 Tee- ja kohvipaus

12.45-14.45 Õpilaste ettekanded. Arutelud. Kokkuvõte

14.45-15.00 Väljasõit Lihulasse

15.00-16.00 Ekskursioon Lihula biokütusel töötavas Lihula katlamajas. Ekskursiooni juhib OÜ Lihula Soojus juhataja Tõnu Teesaar.

Oma osalemisoovist palume teatada 29. jaanuariks.
Koolidelt ootame informatsiooni osalejate hulga ja ettekannete mahu kohta 27. jaanuariks 2010.

Kuulajatel palume ennast kindlasti ette registreeruda!
Lisainfo ja registreerimine telefonil 522 0259 Marju Pajumets või e- posti aadressil marju.pajumets@rmk.ee