Vara müük 

RMK valduses oleva riigivara võõrandamine toimub metsaseaduse ja RMK põhimääruse alusel.

RMK müüb avalikul enampakkumisel mitmed Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad RMK tegevuseks mittevajalikud objektid. Enampakkumise täpse aja avaldame Ametlikes Teadaannetes  ja RMK kodulehel kuulutuste rubriigis hiljemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist. 

2012. a on sõlmitud järgmised kinnisasjade võõrandamislepingud
2013. a on sõlmitud järgmised kinnisasjade võõrandamislepingud
2014. a on sõlmitud järgmised kinnisasjade võõrandamislepingud
2015. a on sõlmitud järgmised kinnisasjade võõrandamislepingud
2016. a on sõlmitud järgmised kinnisasjade võõrandamislepingud
2017. a on sõlmitud järgmised kinnisasjade võõrandamislepingud
2018. a on sõlmitud järgmised kinnisasjade võõrandamislepingud