RMK preemia parima metsandusliku magistritöö eest sai Martin Kõks  19.06

RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli metsatööstuse eriala magistrant Martin Kõksi, kes koostas kaugseire andmetel tugineva mudeli, mis aitab planeerida harvendusraieid.