Programm


Ökosüsteemide taastamine on muutunud üheks keskseks looduskaitsepoliitika suunaks. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks aastaks 2030 taastada vähemalt 30% kehvas seisundis elupaikadest. Eestis on tehtud suur töö soode, poollooduslikke koosluste ja vooluveekogude taastamisel.

Konverents käsitleb taastamistegevustega seotud elupaiku:
  1. veekogud (jõed, järved ja rannikumeri);
  2. poollooduslikud kooslused;
  3. metsad;
  4. sood.
Detailne programm avaldatakse 3. oktoobril 2022. 

Plenaarettekanded:
Aveliina Helm "Ökoloogilise taastamise kümnend ja looduse taastumise sajand: 4 väljakutset ja 5 võimalust."
Asko Lõhmus "Ökoloogilise taastamise tulemuslikkus: taastada 20% või 20%-liselt, selles on küsimus."
Tiit Maran "5 õppetundi Euroopa naaritsa populatsiooni taastamisest."
Hanno Zingel "Euroopa Liidu ja Eesti 3 põhieesmärki looduskaitses aastateks 2030 ja 2050 ning ökoloogilise taastamise roll nende täitmisel."
Heiki Hanso "5 sammu Väikese Väina suure mure leevendamise suunas."

Fotol: Sindi paisu ehitus 1922. aastal ja lammutamine 2018. aastal. Originaalfotod Marko Šorini fotokogust ja Keskkonnaagentuurist.