Korduma kippuvad küsimused

Kuidas ma tean juba enne metsa minekut, kui kõrge kuuse ma sealt leian?
Kuuse eest on võimalik tasuda ka mobiiliga. Kui see makseviis sobib, võib kuuse eest tasuda alles siis, kui sobiv puu on leitud. Reeglina on siiski igal inimesel teada koht, kuhu ta oma kuuse paigutab ning ettekujutus puu kõrgusest, mis sinna sobitub. Puu kõrgust teades võib oma jõulupuu eest tasuda ka enne metsa minekut internetipangas. 

Kas jõulukuuse toomiseks riigimetsast on vaja metsateatist?
Metsaseaduse järgi tohib avalik-õigusliku isiku omandis olevast metsast korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid järgides. Seega ei ole ühe-kahe jõulukuuse raieks vaja metsateatist, piisab makset kinnitavast maksekorralduse koopiast või mobiilimakset kinnitavast SMS-st. 

Kas 5-meetrise kuuse 2-meetrine latv on hinnakirja järgi 2-meetrine jõulupuu?
Kindlasti ei ole. Sellisel juhul on tegemist metsaomaniku huvide sihiliku kahjustamisega ja seaduse rikkumisega. Kui inimene leiab suurema kuuse kui tal vaja ja võtab maha ainult ladva, siis tuleb maksta terve puu eest ning järelejäänud osa viisakalt muul otstarvetel kasutada. 

Kas ma saan osta ka kõrgemat jõulukuuske kui 3-meetrit?
Põhiliselt ostetakse kodudesse kuni 3-meetriseid jõulukuuski, aga meie pangalinkide ja mobiilimakse abil saab sel aastal tasuda ka 4- ja 5-meetriste kuuskede eest. Juhul, kui soovite osta veel kõrgemat kuuske, küsige arvet e-kirjaga lea.helk@rmk.ee. Kuuskede hindu vaata siin.

Kuidas leian riigimetsa?
Viitade ja siltide järgi, mis on paigutatud riigimetsa. Kõige parem variant on kasutada sedasama veebilehte või RMK mobiilrakendust, aga on olemas ka avalik metsaregister aadressil http://register.metsad.ee/avalik/, kus on võimalik leida riigimets teile huvipakkuvas piirkonnas ning veenduda, et tegemist ei ole kaitsealaga. Kui olete leidnud riigimetsa sildi, siis ei pruugi see tähendada, et selle taga olev suur metsamassiiv on riigimets, vahepeal võib olla ka erametsa. Soovitame hoolikalt kontrollida, kus on riigimets ja kus mitte.

Kuidas ma tean, kus on kaitseala ja miks kaitsealalt ei tohi raiuda?
Kaitsealad on samuti looduses valdavalt tähistatud. Seaduse mittetundmine ei vabasta seaduse täitmise kohustusest. Nii nagu osadel kaitsealadel on ajalised liikumispiirangud, millal inimene ei tohi sinna minna, nii on ka kaitsealadel erinevad majanduslikud piirangud ja teatud tegevused on keelatud. Kaitsealadelt ei tohi jõulukuuski raiuda. Kaitsealasid näeb ka siitsamast veebist ja metsaregistrist, kust saab hea tervikliku ülevaate. Jõulukuuse raiumine on lubatud ainult tulundusmetsast.  

Kuidas ma tean, kust tohib võtta ja kust ei tohi? Miks ei tohi metsakultuurist võtta?
Jõulukuuski tohib raiuda sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada ehk siis teede ja kraavide servadest ning elektriliinide alt. Metsanoorendikest ja -kultuuridest, kuhu kuused on inimese poolt istutatud või neist loodetakse saada tulevikupuid, on raiumine keelatud. Metsaomaniku huvide põhjendamatu kahjustamine on seaduserikkumine ning karistatav.

Mida peab teadma, võttes kuuske elektriliini alt?
Tuleb jälgida, et puu latv oleks elektriliinist vähemalt 3 meetrit madalam. Vastasel korral võib märja puu kaudu saada elektrilöögi. Liini läheduses liikudes ole tähelepanelik, et torm poleks liinijuhtmeid maha murdnud. Kui märkad liinidele vajunud puud või elektriliini juhtmeid maapinnal, ära kindlasti lähemale mine, ka maapind võib olla pinge all. Eemaldu olukorrast, minnes tuldud teed tagasi. Teata ohtlikust olukorrast 112 või 1343. Kui oled siiski sattunud mahakukkunud elektriliini lähedusse, eemaldu ohutult (jalgu koos hoides, väga lühikeste hüpetega, et hoida tasakaalu) vähemalt 8 meetri kaugusele. Maapind juhib elektrit ja võib olla voolu all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Hoiatus! Tugeva tuulega ja tormi järel ära mine elektriliinide lähedusse.


Kas kasvavatelt puudelt tohib lõigata dekoratiivoksi?
Metsaseaduse järgi tohib avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid järgides. Seega koduseks kasutamiseks (vaasi panemiseks või jõulukaunistuse tegemiseks) võib oksi lõigata selliselt, et puid ei rüüstata, soovitavalt lõigata vanemate puude alumisi oksi.

Ma saan ühe maksekorraldusega ju käia 10 korda ühte kuuske toomas? Kes olukorda kontrollib ja kuidas?
Jõulukuuse varumine on rajatud usaldusele, see ei ole RMK jaoks äri. Kuuseäri jäägu ettevõtjatele, erametsaomanikele ja talumeestele. Meie eesmärk on inimesi suunata õigesse kohta ja anda neile teadmine, kus võib ja kus ei või kuuske raiuda ning milliseid dokumente on selleks vaja. RMK ning riiklikud järelevalveasutused (politsei, keskkonnainspektsioon) teevad kuusevarumiste üle pistelist kontrolli. Et tõendada raieõigust, peab maksekorraldus või makset tõendav SMS metsas kaasas olema. 

Mitu kuuske võib võtta?
Eeldame, et metsast tuuakse korraga üks kuusk. Juhul, kui on tarvis näiteks kolme kuuske, tuleb kolme eest ka maksta. Seaduse mõistes ei käsitleta kuni kümmet dekoratiivpuud metsamaterjalina, nii et nende veoks ei ole saatelehte vaja. Kui aga kogus on suurem, on järelevalveasutusel võimalus ja õigus nõuda saatelehte ning vedajal peab see  olema. 

Kuidas kasutada riigimetsa leidmiseks metsaregistrit?
Riigimetsa leidmiseks ning looduskaitseliste piirangutega arvestamiseks saab kasutada metsaregistri avalikku kaardirakendust aadressil http://register.metsad.ee/avalik

Mine avanenud kaardipildile ja kliki hiirega kaks korda kaardil selles piirkonnas-maakonnas, kuhu soovid minna jõulukuuske otsima. Suurenda kaardipilti niikaua, kuni leiad endale sobiva piirkonna küla tasemel. Kaardil on näha külanimed ja ka teed. Kui oled kaardipilti suurendanud tasemeni, et küla nimi ja piirid on nähtavad, siis kliki kaardikihtide menüüd (vasakul üleval). Sealt vali ainult „eraldised RMK“, sest siis kuvatakse kaardile ainult RMK poolt majandatav riigimets, mis on tähistatud kaardil roheliste joontega. Kaardikihtide menüüs lülita nüüd sisse kõik piirangute kihid (välja arvatud jahipiirkonnad) – nii värvuvad kaardil toodud riigimetsa kontuurid vastavate värvidega juhul, kui seal esineb looduskaitselisi piiranguid. Kaitsealadelt on jõulukuuskede varumine keelatud. Kui kaardil on kuvatud ainult riigimetsa eraldised roheliste kontuuridega, siis nende kontuuride sees klikkides (kaks korda) avaneb selle eraldise detailvaade – sealt näed maakonda, valda, küla nime, samuti saad kinnitust selle kohta, milline on omandivorm. Kui sinna on kirjutatud riigimets, RMK, siis oled õige koha valinud. Samuti näed sealt kvartali ja eraldise numbrit ning kaitsealuse ala pindala, kui seal on looduskaitselisi piiranguid.

Mida teha, kui märkan metsas surnud metssiga?
Seoses Eesti metsades leviva sigade Aafrika katkuga tuleb juhul, kui kohtate metsas seakorjust, sellest kindlasti eemale hoida. Leiust tuleks teavitada kohalikku veterinaarkeskust. Riided ja jalanõud tuleks pärast metsaskäiku puhastada. Lisainfo www.seakatk.ee.