Homsele mõeldes mäleta eilset!

„Meile kõigile on armsad lapsepõlve mälestused. Me oskame täie austusega suhtuda oma vanematesse ja nende eelkäijatesse. See on nõnda ka kogu inimkonna juures, ja kus see puudub, seal on tegemist vaid mõne erilise juhusliku patoloogilise nähtusega. Lähemalt vaadates leiame, et inimene austavalt suhtub mitte üksnes oma eelkäijatesse, vaid temale on armsad ja kallid ka paljud eluta looduse esemed – ja sageli, mida vanemad, seda kallimaks nad muutuvad. Iga inimene on seotud kodukohaga ja selle ümbrusega, ning see ümbruskond on talle nii südame lähedal, et harilikult raske on sealt lahkuda. Mis armas ja kallis, ei seda raatsi ükski ka hävitada – seda hinnatakse kõrgelt ja hoitakse alal ning nende väärtuste alalhoidmise soov ja nõue kandub edasi põlvest põlve. „
Professor Andres Mathiesen 1937.a

Nii nagu kodukohaga on igal metsaga seotud inimesel oma mälestused ja suhted seoses metsa ja loodusega. Läbi aegade on metsatöö nõudnud lisaks rammule kaugelevaatavat pilku ja oskust metsaga mestis toimetada. Käesoleval lehel räägivad inimesed oma suhetest metsaga, mälestusi möödunud aegade metsatööst või oma praegustest metsaga seotud tegemistest.

Head lugemist ja kaasamõtlemist!
Mälupanga arhiiv.
2010. aastal mälupangas ilmunud looduskaitsjate meenutusi vaata siit.

Lähemad üritused üle Eesti