Esita oma sõnum

100 soovi ja palvet on konkurss, mille raames kogume mõtteteri – lausungeid, mis lähendavad meid loodusega ja loodust meiega, mis on suunatud looduse väärikale kohtlemisele, inimese ja looduse vaheliste suhete mõtestamisele.

Kelle jaoks on need soovid, kelle jaoks käsud – nõndasamuti nagu 10 käskugi, mis aitavad meid heale ja õigele keskenduda. Lausung kui soov või palve võib olla suunatud meilt loodusele, looduselt meile, või meilt meile endile!