Kliimauudised

Uudised: 

Artiklid:

Videod:

  • Metsik teadusvideo: kui palju süsinikku hoiavad kinni meie metsad Metsadest ja metsandusest rääkides pööratakse viimasel ajal üha suuremat tähelepanu sellele, kui palju seovad metsad süsinikku. Põhjuseks muidugi kliimamuutus, eeskätt selle soojenemine, mida võib osaliselt põhjustada suurenenud süsinikdioksiidi (CO2) hulk atmosfääris. Kui palju aga peavad süsinikku kinni Eesti metsad, selgitab Eesti Maaülikooli metsaökosüsteemide professor Veiko Uri.

Raport:

  • Mets ja kliimamuutused Kliimamuutustega kohanemise arengukava elluviimise käigus Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud raport „ Mets ja kliimamuutused“ analüüsis Eesti metsa eelseisva saja aasta erinevaid võimalikke väljavaateid. Cambridge'i Ülikooli tehtud raport kinnitab, et metsa kasvamisel on roll kliimamuutuste pidurdamisel ja samas mõjutavad muutused oluliselt metsa tervist.