RMK katsetab metsateede ehitamisel põlevkivituha sobivust  24.08

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas pilootprojektiga, kus metsatee ehitamisel kasutatakse tee tugevdamiseks ja kruusa kokkuhoiuks põlevkivituhka.

Metsateid kasutatakse harva, kuid sellegipoolest peavad need olema hea koormustaluvuse ja kõrge kvaliteediga. Seetõttu otsib RMK metsateede kvaliteedi tõstmiseks ja nende keskkonnajalajälje vähendamiseks pidevalt uusi võimalusi.

„Juba aastakümneid kasutame metsateede ehitamisel suures mahus põlevkivi kaevandamisel ülejäävat paekivimaterjali ja sellest toodetud killustikku. Lisaks kasutame teede eluea pikendamiseks ja kattematerjali kokkuhoiuks geosünteetilisi materjale. Nüüd on aeg küps, et kasutada kruusa säästmiseks põlevkivitööstuses rohkelt ülejäävat põlevkivituhka,“ ütles RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann.

Esimene katselõik, millel pikkust ligi 1,3 kilomeetrit, rajati Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas, kus olemasolevat liivast pinnasteed töödeldi põlevkivituhaga – ühe ruutmeetri suuruse ja 25 sentimeetri sügavuse ala kohta kasutati 35 kg tuhka. Reimanni sõnul RMK ehitab või renoveerib aastas üle 300 kilomeetri uusi metsateid, milleks kulub 600–700 tuhat kantmeetrit kruusa. Seega, kui RMK-l õnnestub kokku hoida kas või 10% kattematerjali, vähendaks see transpordi süsinikujalajälge ümmarguselt 100 tonni võrra aastas.

„Katselõigu ehitus ise on praeguseks tehtud ja nüüd jääb tee ootele, sest tuhk vajab kivistumiseks aega. Oktoobris või novembris teostab RMK katselõigu teeninduspiirkonnas raie ja kasutab katselõiku metsaväljaveoks, et teada saada, kas teekattekvaliteet ja materjali veomahud on ootuspärased,“ selgitas Reimann.

Järgmisel aastal on plaanis rajada põlevkivituhaga töödeldud katselõigud Ida-Virumaal aherainest kattega teel ja savisel pinnasteel.

Katselõikude rajamisse on kaasatud Tallinna Tehnikakõrgkool, kes teeb laborkatsed ja jälgib teeseisundit pärast katselõigu valmimist.

Varasemalt on Eestis tee stabiliseerimiseks põlevkivituhka kasutatud vaid riigiteedel, kuid vastupidiselt Poolale ei ole tuhk meil laialdast kasutust veel leidnud.

RMK metsateede kõrge kvaliteet jäi silma ka WRC Rally Estonia korraldajatele, mistõttu osa tänavu sügisel toimuvatest kiiruskatsetest toimub just riigimetsateedel.

Pilte metsateede rajamisest näeb RMK Flickri albumist.

Lisainfo:
Margus Reimann
RMK metsaparandustalituse juhataja
e-post: margus.reimann@rmk.ee
telefon: 502 1510

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: 5666 5896