Elurikkuse päev

22. mail tähistatakse rahvusvahelist elurikkuse päeva. Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus on elulise tähtsusega kõigile Maa kodanikele, sh ka inimestele ja nende heaolule ning tulevikule. Elurikkus pole vaid geenide, liikide ja elupaikade arvukuse näitaja, olulise osa hõlmab ka elusolendite vaheliste suhete mitmekesisus ja nende koostoimimine. Nende suhete keerukuse mõistmine ja juba mõistetuga arvestamine on väljakutseks, mida inimkond vaid vahel näib mõistvat. Järjest hoomatavam on ökosüsteemi teenuste olulisuse mõistmine, eelkõige nende ökosüsteemi funktsioonide osas, mis on eelkõige kasulikud inimühiskonnale ja eluliselt tähtsad inimeste heaolule.

Inimeste heaolu tuleneb ökosüsteemi teenustest paljudel viisidel: toit, mida me sööme; vesi, mida me joome; kliima, mis eelnevate hüvede kättesaadavust reguleerib; peamised energiakandjad - nafta ja põlevkivi, mis on tekkinud akumuleerunud taime- ja loomaosakestest; tuul, mis ajab ringi tuulegeneraatoreid ja peletab heitgaase linnadest. Kui meid ümbritseva ökosüsteem kahjustub ega suuda enam toimida tervelt, siis väheneb ka saadaolevate ökosüsteemi teenuste hulk. Seeläbi ökosüsteemide terviklikkus ja toimimine, mis on kujunenud miljardite aastate kestel ja kujundanud elu mitmekesisuse koos tema poolt inimühiskonnale pakutavate teenustega, pole mitte mingi esteetiline luksus, vaid oluliste kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalselt mõõdetega.

Lähemad üritused üle Eesti