Vooluveekogude tervendamine

Projekti eesmärk on paisude avamine kalade rändeks.

Projekti "Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel) " viiakse ellu keskkonnaministri 18.03.2020 käskkirja nr 1-2/20/126
Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.1.7 “Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)” elluviimiseks ning meetme tegevuse 2019–2023 tegevuskava ja eelarve kinnitamine.

Projekti kogueelarve on 1 951 049 eurot. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest kuludest ja projekti riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.


Tööde seis (03.07.2023 seisuga)
Objekti nimiKaitsealaTööde seis / lõpetamise aasta
Helme veski
Helme jõe hoiuala
2021
Sinialliku oja truup/pais
Loodi looduspark
2021
Varangu paisuvare
Selja jõe maastikukaitseala
2022
Kuustle-Veski

2022
Vasalemma kivipais 2022
Põrna kõrtsu kivipais Avijõe hoiuala 2022
Helme Helme jõe hoiuala
Töös. Valmib 2023. aastal
Mäeküla paisuvare Peeda jõe - Idaoja hoiuala Töös. Valmib 2023. aastal
Ruila pais

Ehitusleping sõlmimisel
Vanaveski pais
Vasalemma jõe hoiuala
Töös. Valmib 2023. aastal
Umbusi pais  Valmib 2023. aastal
Parmu Võhandu jõe hoiuala (Võru) Valmib 2023. aastal