Külastuskorraldus

Eesti metsapoliitikast loeme, et metsa majandamine peab olema säästlik ja tõhus, tagama tasakaalu majandusliku, ökoloogilise ja sotsiaalse vaatepunkti vahel. Säästlik tähendab metsapoliitikas ühtlast, pidevat ja mitmekülgset. RMK külastuskorraldusosakonna ülesandeks on säästliku rekreatiivse looduskasutuse korraldamine riigimetsas, arvestades looduse taluvuspiire ja säästes bioloogilist mitmekesisust. Mõistagi on tegevus tõhus vaid kasutajate keskkonnateadlikkust edendades.

RMK külastuskorraldusosakond täidab talle pandud ülesannet kolme tegevussuuna kaudu: igaüheõiguse teostamise võimaluste loomine RMK puhkealadel ja kaitsealadel, looduses liikumise võimaluste kavandamine ja rajamine koostöölepingute alusel ning loodushariduslik tegevus RMK looduskeskustes ja loodusmajades.

Külastuskorraldusosakond on valinud, kavandanud ja rajanud üle Eesti 13 RMK puhkeala: Aegviidu-Kõrvemaa, Haanja-Karula, Räpina-Värska, Kiidjärve-Kooraste, Peipsi põhjaranniku, Põhja-Eesti, Tallinna ümbruse, Tartu-Jõgeva, Sakala, Nõva, Pärnumaa, Hiiumaa ja Saaremaa. Alates 2009. aasta veebruarist tegeleb RMK külastuskorraldusega ka viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal.

Arendamaks inimeste keskkonnateadlikkust, teeb RMK koostööd säästlikku mõtteviisi arendavate partneritega erasektorist ning kohalike omavalitsustega. 

Looduses liikumise teavet ja loodusharidust jagatakse üle Eesti asuvates teabepunktides ja looduskeskustes. Viimased pakuvad põnevaid programme ja praktilist tegevust nii lastele, noortele kui täiskasvanutele.

Vaata lisaks

Looduses liikujale