Puiduturustus

Puiduturustusosakonna eesmärgiks on müüa parimatel tingimustel kogu riigimetsast raiutav metsamaterjal ning muud varutavad puidulised metsasaadused. Kõik toimingud, mis on seotud ärisuhete haldamisega ja klientide vajaduste rahuldamisega ning mis hõlmavad puidutarneahelat auto koorma ostja lattu jõudmise hetkest kuni kliendile kauba omandiõiguse üleminekuni, kuuluvad puiduturustusosakonna pädevusse. Turustusspetsialistid tegutsevad kliendipõhiselt sortimentide müüjatena ja turustusassistendid kliendipõhiselt vastu võetud sortimentide andmetöötlusega. 

Lisaks on puiduturustusosakonna ülesanne korraldada pidev ja süsteemne müüdava metsamaterjali ja muude puiduliste metsasaaduste kontrollmõõtmine. Töötajad tegutsevad sisemise kontrollina, mõõtes RMK valdusest ostja valdusesse minevat puitu põhiliselt teel klientide juurde ja klientide juures ning vajadusel vaheladudes, sadamates ja terminalides.

 
 

Vaata lisaks

Puidu müük