RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
23. august, 2016

Algasid Valgeraba taastamistööd

Soomaal Raba tee ääres on harvesterid metsa lõikamas. Tee ääres kasvava metsakardina taga asub Valgeraba ja raied on seotud raba servakoosluste taastamisega.

Ajalooliselt on siin asunud oluliselt hõredamad ja valgusküllasemad siirdesoometsad ja lagedad servamäred. Tänaseks on need asendunud valdavalt kõdusoometsadega. Raietega kujundatakse puistu struktuur varasemaga sarnasemaks. Jälgitakse, et puistute koosseis oleks mitmekesine ja alale jääksid elurikkuse seisukohast olulised elemendid – surnud püstised puud ja tüükad ning lamatüved. Harvendamise puhul toimub metsa liituse vähendamine domineeriva männi ja 2. rinde kuuse väljaraiega. Kanaliste varjevõimaluste säilimiseks jäetakse maani ulatavate okstega kuuski arvestusega 10 puud hektarile. Kaskesid üritatakse säästa.

Kohtades, kus varem esines üksikpuudega lagekooslus, taastatakse raadamise läbi nende endine avatus. Loomulikult jäetakse alles eelmise põlve vanad puud.

Raiel on ka oluline roll soo hüdroloogia taastamisel. Puude harvendamisega vähendatakse transpiratsiooni ja samuti jõuab rohkem sademeid maapinnani. Kokkuvõttes suudame seeläbi veebilanssi veelgi rohkem pluss poolele kallutada, mis on kriitiline eeltingimus taassoostumise kiirendamisel.

Koos kraavide sulgemisega on Valgeraba taastamistööde mahuks ca 413 hektarit. Raietega kujundatakse puistuid kokku ca 200 hektaril.

Järge ootavad Soomaal veel Kuresoo, Riisa, Kikepera ja Öördi rabade servakoosluste taastamised.


Kommentaarid

21 .veebruar, 2017
eva
Ilus vaadata kui mets on korralikult hooldatud, harvendatud. Kahjuks näeb Soomaal teede ääres lausa lagedaks võetud lankisid. See on väga kole vaatepilt. Millega siis veel turiste meelitada kui enam ei eksisteeri seda kaunist puutumata loodust? Metsavedu on nii tihe, et palke veetakse lausa mitmes vahetuses, ka öösiti.

Lisa kommentaar

Email again: