Sertifikaadid

RMK-le on omistatud neli sertifikaati – keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissertifikaadid ISO 14001 ja 9001 ning kaks erinevat säästva metsanduse sertifikaati – FSC® ja PEFC.

ISO 14001

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist, mis sisaldab tööjaotust, kohustusi, tavasid, protseduure, protsesse ja ressursse, mis on vajalikud keskkonnapoliitika välja töötamiseks, ellu viimiseks ja tulemuslikkuse mõõtmiseks.

RMK on välja arendanud rahvusvahelisele ISO 14001 standardile vastava keskkonnajuhtimissüsteemi. RMK omab ISO 14001 sertifikaati alates 1. veebruarist 2002. Sertifikaat kehtib 19. detsembrini 2025, seejärel toimub uus re-sertifitseerimine ning sertifikaadi kehtivusaega  pikendatakse jälle kolme aasta võrra.

ISO 9001

Kvaliteedijuhtimissüsteem on sarnaselt keskkonnajuhtimissüsteemile osa organisatsiooni üldisest juhtimisest, kuid tema puhul on juhtimisprotseduuride korraldamise eesmärgiks jätkuv kliendi rahulolu tagamine.

ISO 9001 sertifikaadi omandas RMK 20. detsembril 2010 ja sarnaselt ISO 14001 sertifikaadile toimub re-sertifitseerimine iga kolme aasta tagant. Käesolev ISO 9001 sertifikaat kehtib 19. detsembrini 2025.

FSC

Rahvusvaheline metsasertifitseerimisega tegelev mittetulundusühing Forest Stewardship Council® (FSC®) on välja töötanud säästva metsamajanduse printsiibid ja kriteeriumid, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte. FSC logo tähistab tooteid, mis sisaldavad puitu hästi majandatud metsast. RMK-l on FSC sertifikaat alates 1. veebruarist 2002. 2021 läbiviidud resertifitseerimise tulemusena pikendati RMK FSC sertifikaadi kehtivust 31. jaanuarini 2027. Sertifikaadi kood – SCS-FM/COC-008521. Litsentsi kood – FSC-C022757


PEFC

PEFC on metsasertifitseerimise heakskiitmise rahvusvaheline ja mittetulunduslik programm, mis ühendab ligi poolsada rahvuslikku sertifitseerimissüsteemi. Eestis on PEFC esindajaks Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu. Eesti metsasertifitseerimisskeemi üldine eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele Eestis. RMK-l on PEFC sertifikaat alates 29. novembrist 2010.