RMK - riigimetsa tark peremees


Eesti on maailma üks metsarikkamaid riike, metsaga on kaetud pool meie maismaast.  

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on 45% Eesti metsamaast ja ligikaudu 30% kogu Eestimaast. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.  

RMK tegevusvaldkonnad on:

  • maakasutus
  • metsamajandus
  • metsakorraldus
  • taimla- ja seemnemajandus
  • puiduturustus
  • külastuskorraldus
  • looduskaitse

RMK koosseisu kuulub Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Põlula kalakasvandus ja Tartu puukool.  

RMK-s töötab 700 inimest, kokku saab RMK hallatavas metsas tööd umbes 6000 inimest. 

Eesti riigimetsa majandatakse säästvalt. Selle kinnituseks on RMK-le omistatud säästva metsanduse sertifikaadid FSC ja PEFC. RMK-l on ka keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001 ja kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 9001.