RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
16. aprill, 2018

Kaasikjärv taas järv!

Endla looduskaitsealal Kaasikjärve raba külje all on Kaasikjärv, mis kuivenduse tulemusel juba ammu järve vääriline pole. See kevad algas aga järvele hoopis teisiti - vesiselt! 

Seoses Kaasikjärve raba servaalade taastamisega otsustasime parandada ka Kaasikjärve enda seisundit (järv on asukohaskeemil punase ringiga ümbritsetud!). Kuivenduse tulemusel oli läbi aastakümnete järve veetaset tublisti alandatud ja seeläbi loodud ideaalne võimalus puudele. Nii ei meenutanudki Kaasikjärv enam järve vaid võsastuvat madalsooilmelist ala. Kunagine järve veepeegel oli juba tublisti võsastunud. Selleks, et päike saaks taas veepinnalt vastu sillerdada, eemaldati järve endiselt veepeeglilt kõik puud ja suleti kraav, mida mööda senini järvest vesi ära voolas. Lisaks avati matkarajalt vaatekoht järvele, et kõik sellest sillerdusest ikka osa saaksid. Esmased tulemused on nüüd teie ees!

Asukohaskeem (Maa-ameti hübriidkaart):

Kaasikjärv enne raietöid (29.03.2017):Fotod pärast raietöid (4.04.18):Fotod pärast kraavi sulgemist ehk veetaseme tõstmist (11.04.18):


Lisa kommentaar

Email again: