RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
07. mai, 2019

Metsis tikub karjääri

Kui metsakasvataja Tiia Stroo koos töölistega ühel lumisel aprillihommikul Sirgala karjääri jõudis, oli metsisekukk juba kohal ja võttis platsi autokatusel, kus oma kehavõlusid ja lauluoskust kogu ilmarahvale imetlemiseks lahkesti näha-kuulda pakkus.

Iseenesest ei oleks ühes järjekordses „hulluks“ läinud metsisekukes ju midagi iseäralikku, kui see mitte ei oleks esimene dokumenteeritud isametsis, kes ca 70-60 aasta järel ajaloolise Viivikonna küla ja Apsare metsavahikoha vahele jäävas nüüdseks igaveseks kadunud Anisoo piirkonnas taas sabasuled lehvi on löönud.

Tõsi, Sirgala ja Viivikonna põlevkivikarjääri rekultiveeritud puistangutel on metsiseid nähtud varemgi. Minul endal oli selline juhus sajandivahetuse paiku, kui karjäärimetsas põdrapabulaid loendades ühe metsisekuke maast lendu ajasin. Metsakorraldaja Sven Saaver on korduvalt sattunud karjäärimännikutes metsisejunnidele (ka ses samas kohas, kus sel kevadel see hullmetsis oli), analüütik Janek Tarto aga nägi paar aastat tagasi talvel harvendusraielanki kontrollides koguni kuut metsisekana mändidel toitumas.

Kõik need kohtamisjuhud jäävad vanemasse karjäärimetsa, kus mändide vanus küünib üle 50 aasta. Soome teadlaste tähelepanekute järgi muutub just sellises vanuses männik taas metsisele sobivaks. Sirgala-Viivikonna põlevkivikarjäärikompleksi põhjaosas moodustavad 50aastased männikud ühtlase metsamassiivi, mis on samuti metsise jaoks soodne tegur (ühtlane metsamassiiv nimelt). Seega pole ilmselt liialdus väita, et vanemad karjäärimetsad on muutunud Alutaguse põhjaosa metsiste elupaiga osaks. Loodetavasti on tänavune „hull“ metsis esimene pääsuke, kellele peagi järgnevad „normaalsed“ metsisekuked ning munevad metsisekanad.

Mõistagi saab arvata ka pessimistlikult: metsis ei levi karjäärimännikutesse mitte seepärast, et need on muutumas sobivaks elupaigaks, vaid seetõttu, et mujal on veelgi halvem. Sestap jäävad teadaolevad põhjapoolsed elupaigad tühjaks ning vähesed alles jäänud metsised kolivad karjäärimännikutesse, kus nad vaikselt hääbuvad.

Kuidas asjad tegelikult on ja lähevad, seda näitab aeg või siis põhjalikum metsiste leviku analüüs Narva karjääris ning sellest põhja jäävates metsades.

Tiia Stroo jäädvustus Sirgala karjääris paradeerivast metsisekukest.


Lisa kommentaar

Email again: