RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
10. detsember, 2014

Maaülikoolis toimus taas Mullapäev!

5. detsemberil toimus Eesti Maaülikooli aulas Mullapäeva ja Seirefoorumi teaduslik-praktilise suunitlusega ühisüritus - "Seirefoorum ja V Mullapäev", kus käsitleti muldade seire, kasutamise ja kaitsega seotud teemasid.5. detsember on ülemaailmne Mullapäev ning juba viiendat aastat tähistati ka Eestis 5. detsembril Mullpäeva ühisüritusega, mille eesmärgiks on tutvustada uuemaid teadustulemusi ning arutleda muldade kasutamise ja kaitsega seotud aktuaalseid küsimusi.

2014. aasta muld on leostunud muld, mis on viljakas ja huumusrikas muld, mis on tekkinud lubjakivisel lähtekivimil. Leostunud muld moodustab ca 7,6% Eesti muldkattest. Leostunud muld on universaalse kasutussobivusega - sobib nii kultuurtaimede kui ka metsa kasvatamiseks (loe lisa: http://pk.emu.ee/struktuur/muld/).

Ühisüritusel tuli ettekandmisele üheksa suulist ettekannet ning hulgaliselt stendiettekandeid, lisaks kuulutati välja "Aasta muld 2015".

2015. aasta mullaks kuulutati pidulikult paepealne muld ning tunnuslauseks on - "Õhuke muld Eesti rahvuskivil"!


Allikas: http://pk.emu.ee/struktuur/muld/uldinfo/pilt/fotogalerii/v-mullapaev/


Paepealset mulda tähistatakse lühendiga "Kh". Paepealne muld on tekkinud paekivil ja mullakiht on õhem kui 30 cm. Paepealsed mullad moodustavad vaid ca 1,2% Eesti muldkattest ning need on levinud peamiselt Põhja-Eesti, Loode-Eestis ja saartel.
Allikas: http://kogud.emu.ee/mullamuuseum/

 
Allikas: http://kogud.emu.ee/mullamuuseum/


Lisaks kõigele eelnevale on 2015. aasta kuulutatud Rahvusvaheliseks Mulla-aastaks. Seetõttu võib uue aasta saabudes julgelt Head Mulla-aastat soovida! :)
Lisa kommentaar

Email again: