RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
18. märts, 2020

Suur hani ja teised rändurid

Loodus valmistub kevadeks ja esimesed rändurid on juba varakult tagasi ning  läbirändajad teel põhjapoole. 
Rabahaned ja suur-laukhaned

Lisaks lõokestele, kiivitajatele, sookurgedele, laululuikedele, hallhaigrutele, kormoranidele, „päris“ hanedele jt, on sel kevad-talvel meie kandis juba silma jäänud ka kõige suurem haneline –  kanada lagle (Branta canadensis). 

Kiivitajate parv
Sookured
Kanada lagled ja laululuiged
Hallhaigrud
Neid laglesid kohtasin enne saarte lukku keeramist Tahkunas Hiiumaal.
Kanada lagled
Kui kanada lagle oli meil varasemalt juhuslik eksikülaline, siis nüüd kohtab teda üha sagedamini. Teispool lahte Helsingis on ta juba palju aastaid linnalind nagu oma kodukontinendil Põhja-Ameerikaski. Skandinaaviasse toodi see Euroopa jaoks võõrliik sisse 1929. aastal, kus ta kodustes põhjamaistes oludes kiirelt kohanes. Eestis täheldati teda esimest korda eelmise sajandi kuuekümnendate aastate lõpus.
Kanada lagled
Teistest hanelistest eristab kanada laglet lisaks suuremale kogule ka tema eluviis ja -kombed, sest hästi adapteeruva ja agressiivse liigina ei lase ta end inimestest ja linnaoludest suurt segada. Suur hani on dekoratiivne ja ei jää urbanistlikus keskkonnas kuidagi tähelepanuta eelkõige oma valjult pasundava häälitsuse tõttu, mõnigi neist oskab ka tüli norida ja süüa kerjata.

Videost on näha, et Hiiumaal Kassaris on kormoranikoloonias alanud pesitsusaeg.


Lisa kommentaar

Email again: