RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
07. detsember, 2016

Töö Viidumäe looduskaitseala ajaloolistel teedel

Tulenevalt Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskavast korraldas RMK Viidumäe looduskaitseala läbivate metsateede ja -sihtide avatuna hoidmise töö. Töö toimus 2016. a novembris-detsembris.

Metsateed, teeservad ja kvartalisihid on olulised kasvukohad valgusnõudlikele ja poolvarju vajavatele kaitsealustele liikidele (tuhpihlakas, mägi-naistepuna jt). Avatus mõjub hästi ka mitmetele liblikaliikidele, sealhulgas kaitse-eesmärgina nimetatud suur-mosaiikliblikale ja teelehe-mosaiikliblikale. Metsateede avatuna hoidmine on vajalik mitmesuguste hooldustööde võimaldamiseks, seireteks ning vajadusel päästetöödeks. Kindlasti on neil metsateedel ka ajalooline väärtus.

Töö käigus eemaldati teede servadelt võsa ja peenemaid puid ning teedele langenud puud. Liigikaitselist tööd tehti kokku 22,9 km ulatuses.Viidumäe looduskaitseala läbivate teede ja sihtide võrgustik, kus tehti töö nende avatuna hoidmiseks.
Kinni kasvav metsasiht enne hooldustööd.


Metsatee enne hooldustööd.


Okste koristamine.


Puhastatud teeservad ja väikesesed häilud kõrval.


Et teed avatuna püsiksid, tuleb hooldustööd edaspidigi teha.

Lisa kommentaar

Email again: