Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
30. märts, 2015

2015 aasta jooksul saab taastatud esimesed 1000 hektarit kraavidega rikutud sookooslusi

Käesoleval aastal peaks lõppema taastamistööd Muraka looduskaitsealal ca 1400 hektaril. Tööd peaks algama ca 1800 hektaril Soomaa rahvuspargis ja Endla looduskaitsealal ja plaanis on algatada ligikaudu 3000 ha sookoosluste taastamistööde kavandamine.
Käesoleval aastal jõuame esimese 1000 hektari teetähiseni taastatud hüdroloogilise veerežiimiga sookoosluste pindalas. Selle aastaga peaks tööd lõppema Muraka looduskaitseala soodes kokku rohkem kui 1400 hektaril. Tööd algasid selle aasta talvel ja peaksid lõppema sügisel. Muraka tööde suhteliselt kiire teostamise teeb võimalikuks asjaolu, et seal ei planeeritud veerežiimi taastumise toetuseks kuivendusjärgselt tihenenud puistutes raieid, mis on paisude rajamisest palju aeganõudvam ja keerulisem töö.


Pilt. Punasega on piiritletud Muraka LKA-l toimuvate tööde piirkonnad (ca 1400 ha).

Kõigi eelduste kohaselt on 2015 aastal võimalik alustada taastamistöödega Endla looduskaitseala ja Soomaa rahvuspargi soodes, kus taastamisalad moodustavad kokku vastavalt 660 ja 1270 hektarit. Kuna aga mõlemal alal on kavandatud sekundaarsetes metsades suhteliselt ulatuslikke raied veetaseme tõstmise toetamiseks, siis võib prognoosida, et nende objektide lõpetamine võib võtta 2-3 aastat aega. Endla looduskaitsealal on kavandatud erineva intensiivsusega taastamisraieid kokku ca 330 hektarit, Soomaa rahvuspargis 450 hektaril.


Pilt. Punasega on piiritletud Endla LKA-l planeeritavate taastamistööde piirkonnad (ca 660 ha).


Pilt. Punasega on piiritletud Soomaa RP-s planeeritavate taastamistööde piirkonnad (ca1270ha).

Käesoleval aastal on plaanis algatada taastamistööde kavandamistööd kokku rohkem kui 3000 hektaril, mis jaguneb järgnevalt:

•      Sangla soo - Alam-Pedja LKA (Tartumaa)

•      Sookuninga soo – Sookuninga LKA (Pärnumaa)

•      Tolkuse ja Maasika soo – Luitemaa LKA (Pärnumaa)

•      Maarjapeakse soo – Luitemaa LKA (Pärnumaa)

•      Rubina soo – Rubina LKA (Valga- ja Viljandimaa)

•      Kukka soo – Kukka MKA (Hiiumaa)

 Seega ees seisvad intensiivsed välitööd ja arvukad kohtumised kohalike kogukondadega soode taastamise vajalikkuse ja sellega kaasnevate kasude ning riskide selgitamisega.

Lisa kommentaar

Email again: