Vaheajal loodust pildistamas 24.11

RMK Loodushoiuosakond korraldas ajavahemikus 22. oktoober kuni 12. november kolmel õhtupoolikul loodusfotograafia õppepäeva Lõuna-Läänemaa koolidele, juhendajaks loodusfotograaf Peeter Vissak. Osavõtjateks olid 4.-9. klasside õpilased. Konkursil osales kokku 24 õpilast.
Sissejuhatavas loengus tutvustati koolitusest osavõtjatele kompositsiooni üldisi aluseid ja pisut pildistamistehnikat. Toimus ühispildistamine Lihula pargis ja selle ümbruses.
Järgnevates tundides analüüsiti õpilaste iseseisvaid töid, mille käigus seletati lahti kõigi piltide tehniline ja emotsionaalne keel ning sõnum. Analüüsiti autori loomingulist eesmärki ja selle täitmist fotograafiliste vahenditega. Analüüsi käigus püüti leida iga töö positiivseid jooni ja elemente, samuti olulisemaid vigu. Viimases tunnis valiti pärast piltide analüüsi igalt pildid esitanud osalejalt ühise arutelu käigus kaks kõige tugevamat tööd koolituse lõpunäituse jaoks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 6-tunnise koolituse käigus on võimalik edasi anda ainult kõige olulisemaid tõdesid. Samas on vaja ka neid tõdesid pidevalt korrata ja praktilise loomingu käigus meelde tuletada. Koolitus näitas õpilastele lisaks pildistamiseelsele ettevalmistusele (kaadrivalik, kompositsioonireeglite arvestamine või nende teadlik hülgamine) tulemuste hindamist ja praktilisi võtteid piltide väljavalimiseks.

Koolituse juhendaja sõnul on kõigil koolitusest osavõtnutel enamal või vähemal määral fotograafilist nägemisoskust, üksikutel on ka üsna tugev individuaalne käekiri. Igal juhul tuleks jätkata taolist pildistamist ja piltide analüüsi koos mitmesuguste praktiliste harjutustöödega.

Õpilaste töödest valminud näitus “Vaheajal loodust pildistamas“ avatakse 5. detsembril RMK loodushoiuosakonna ning Lihula Muusika- ja Kunstikooli (KuMa)  perepäeval “Advendiaja askeldused“ kell 13.00 KuMa majas.

Vaata pilte siit.