Kas teadsid, et... 06.04

Mets kasvab tasa ja targu.
Metsauuendus kasvab noorendikuks sõltuvalt kasvukohast keskmiselt 3–10 aastaga, nigelamates kasvukohtades kauem.

kasvama pandud metsapõlve eest kantakse hoolt kuni selle metsamõõtu kasvamiseni iga-aastaste ülevaatuste ja hooldustöödega. Vastavalt vajadusele tallatakse heina või lõigatakse võsalõikajaga metsataimede kasvu takistavaid puuliike.

2007. aastal tegi RMK metsauuenduse hooldustöid 12 338 hektaril.

Õige metsakasvataja jälgib noore metsa kasvu ka pärast kasvuhoo sissesaamist ja metsa uuenenuks arvestamist. Selleks, et kasvaks võimalikult väärtuslik ja terve mets, teeb RMK noorendikueas metsas valgustusraiet tulevikupuude juur- ja valgustingimuste parandamiseks.

Valgustusraie pindala on viimastel aastatel aina kasvanud, 2007. aastal tegi RMK valgustus-raiet 11 836 hektaril.