Tule puhkama: Tartu-Jõgeva puhkeala 20.07

Puhkeala ulatus ja peatuskohtade rohkus pakub piisavat „hingamisruumi“ igale loodusesõbrale.

Puhkeala väärtusteks on:

 • Tartu ümbruse linnalähedane mets
 • Ilmatsalu-Kärevere linnutee kalatiikide ja jõe-äärsete linnualadega
 • Kaiu mõhnastiku vaheldusrikas maastik
 • marja- ja seenerikkad metsad
 • kaunil Vooremaa maastikul paiknev Elistvere loomapark

Puhkeala asub Tartu-ja Jõgevamaal ning koosneb kahest osaalast: Tartu ja Saare-Vara. Mõlemal osaalal on tähistatud matka- ja jalgrattarajad ning puhkekohad. 2008. aasta 1. juulil lisandus puhkeala koosseisu Elistvere loomapark.

Tartu osaalal pakuvad linlasele looduses viibimise võimalust ning ihu- ja hingekosutust:

 • tähistatud, mööda metsaradasid ja -sihte kulgevad Tiksoja loodusrajad (1 ja 2 km), millel on 9 metsa tutvustavat huvipunkti algusega Tiksoja lõkkekoha parklast.
 • mitmeid puhkerajatisi ühendav 5 km pikkune Ilmatsalu-Kärevere
  linnutee matkarada, mis algab Ilmatsalu paisjärve juurest ja kulgeb mööda Ilmatsalu jõe kallast, metsasihte ja teid kuni Kärevere maanteesillani. Rajale jäävad mitmed rajatised - 6 m kõrgune linnuvaatlustorn, lõkkekohad ja 25 m pikkune kaarsild. Linnutee pakub külastajatele üllatusi aastaringselt. Tartumaal kuuluvad just Ilmatsalu kalatiigid koos lähiümbrusega linnuhuviliste seas enimkülastatud linnupaikade hulka (kohatud on üle 200 linnuliigi).
 • Tenno telkimisalal on 2 lõkkekohta ja süvendatud tiigid. Telkimisalalt saavad alguse ka Ilmatsalu (8 km) ja Tüki (7 km) rattarajad, mis kulgevad mööda metsasihte ja -teid ning Ilmatsalu jõe kallast lõpuks Tenno telkimisalale tagasi.
 • mõnusat vee-äärse puhkuse võimalust Pangodi telkmisala ja lõkkekoht.


Saare-Vara osaala sobib oma vaheldusrikka maastiku ning seene- ja marjarohkete metsadega nädalalõpupuhkuseks. On välja kujunenud 3 olulisemat „tõmbekeskust“:

 • Kaiu mõhnastiku puhkepiirkond oma männimetsade, vahelduva
  maastiku ja 4 järvega - Kaiu, Papi, Jõemõisa ja Särgjärv, kus külastajaid ootavad 6 lõkke- ja 2 puhkekohta ning Tammeluha (3 km) ja Jõemõisa matkarada (0,5 km).
 • Koseveskil asuva looduskeskuse juurest saavad alguse Kütiküla matkarada (4 km), mis oma 8 huvipunktiga võimaldab laiendada silmaringi metsanduse vallas, andes aimu erinevatest raietest, puu- ja põõsaliikidest, metsade mitmekesisusest ja Koseveski rattarada (20 km), mis kulgeb mööda metsateid ja sihte, rajale jäävad mitmekesised metsamassiivid, jõed, puhke- ja lõkkekohad.
 • Koseveski looduskeskuses valmistatakse ette viiakse läbi loodushariduslikke programme puhkeala erinevates piirkondades ja ka Elistvere loomapargis.

Kääpa külas on 15. maist kuni 15. septembrini avatud Saare teabepunkt, mille juurest saab alguse Kaiu rattarada (45 km), mille teele jäävad Kaiu mõhnastik oma vahelduva maastikuga, erinevad metsakooslused, Sõõru küla koos oma 100-aastase tulevalvetorniga, Pala küla ja Kääpa küla, kus võib aeg-ajalt kohata kratte ning käia Kalevipoja teemapargis ja muuseumis.

Endise Vara metskonna maile jäävad Kukemetsa metsaonn ja Kärgandi

lõkkekoht. Neid ühendab 30 km pikkune Selgise rattarada, mille teele jäävad mitmekesised metsamassiivid ja Selgise mäed.

Kindlasti väärib külastamist kaunil Vooremaa maastikul paiknev, korduvalt Jõgevamaa külastatavamaks turismiobjektiks olnud Elistvere loomapark.

Oled alati oodatud. Külasta meid või uuri lisa!

Koseveski looduskeskus
tel 676 7427, e-post koseveski.looduskeskus@rmk.ee

Saare teabepunkt (15. mai-15. september)
tel 507 6608, e-post saare.teabepunkt@rmk.ee