Ametid ja inimesed metsas - vennad Liivid 02.03

Kui lapsest saadik elada metsade keskel ja enamiku tuttavate perede elu ja tegemised on seotud metsaga, siis on üsna loomulik, et sead isegi sammud sama rada mööda. Ida-Virumaalt Peresaare külast pärit vennad Tarvo, Taivo ja Tiit Liivid seda igatahes tegid.

Riburada mööda, Tarvo (49) vanema vennana muidugi esimesena, läksid nad metsandust õppima. Samas järjekorras asusid vennad tööle ka riigimetsanduse süsteemis. Möödunud suvest, kui noorim vend Tiit (39) puiduenergeetika talitusse energiapuidu logistikuna ametisse asus, töötavad kõik kolm venda RMK-s. Tarvo on ametis Kirde regioonis metsakasvatajana, Taivo (46) sealsamas logistikuna. Kodudki asuvad neil lähestikku: Tarvo elab Sondas, Taivo Oonurmes ning Tiit Haljalas.  

Vennad kinnitavad kui ühest suust, et elukutse peale mõeldes neile miskit muud kui metsandus pähe ei tulnudki. Isegi kesk- ja pikamaajooksu harrastanud sportlik Taivo, kes enne EPA-sse minekut TSIK-i lõpetas, ei kahelnud: tulevane töö saab olema metsaga seotud.

Nende emale-isale tõi leiva lauale mets, ja kui poisid sellesse ikka jõudsid, et jaksasid labidat käes hoida, hakkasid nad vanemaid jõudumööda aitama. Et isa oli ka kirglik jahimees, on poisid „kütiliiniski” isa jälgedes sammunud.

Metsatöö ei muutu

Mets oli ja on siiamaani elatusallikaks ning omane ja loomulik elukeskkond paljudele sealtkandi peredele. Luua Metsanduskooliski, kuhu Tarvo pärast kaheksandat klassi suundus, õppis peale tema veel kümmekond kodukandi poissi.

Pärast kooli suunati Tarvo Loobu metskonda metsnikuks. Ärkamisaja aastail tuli ta Sondasse ja on siin ametis olnud juba 22 aastat, neist viimased poolteist metsakasvatuses.

„Olen hingelt metsakasvataja,” tõdeb ta, olles metsandusega igast kandist kokku puutunud. Ka selle töö raskema poole pealt: palju on tulnud metsapõlenguid kustutamas käia, ta on vargaid passinud ja taga ajanud…aegu on olnud igasuguseid. Üldjoontes metsatöö aga ei muutu, tõdeb staažikas metsamees. Ettevõte nimi võib ju vahetuda, aga põhitõed jäävad samaks.

Nii on ka metsakasvatuses, millele Tarvo nüüd spetsialiseerunud on. Maapinna ettevalmistus istutuseks, istutustööd, kultuuride hooldus, valgustusraied ja mittelikviidne harvendus on tööd, mida on metsas alati tehtud. „Ma pole mõelnudki, et võiksin teist tööd teha,” kinnitab vendadest vanim veendunult.

Metsatöö mitu tahku

Logistikuametit pidavad Taivo ja Tiit on Tarvoga sama meelt ning sarnaselt vanemale vennale on nemadki tegelenud metsatöö erinevate tahkudega. Taivo töötas pärast mõneaastast EPA-s õppimist (diplom jäi paraku saamata) paar aastat Oonurmes metsnikuna, seejärel eraettevõtjana – ostis RMK-lt lanke kokku ja töötas neid üles. Kui oksjonid lõpetati, kutsuti Taivo tööle RMK-sse puiduvedusid korraldama. „Ametinimetused on küll erinevad olnud, aga töö sisu on sama, ainult mahud ja territoorium on suuremaks läinud,” võrdleb ta.

Lühima RMK staažiga Tiit õppis – nagu keskmine vend Taivogi – EPA-s metsandust, aga et pärast kolmandat kursust otsustas mees perele pühenduda, jäi ka temal ülikool pooleli.

Tiidugi töö on läbi aegade olnud seotud vaid metsaga: algul erafirmas metsavarumise korraldusega, seejärel FIE-na metsavarumise ja kokkuostuga. 13 aastat töötas ta Stora Ensos eri ametikohtadel ehk nagu Tiit ise märgib – metsameistrist logistikuni. Kui firma möödunud aastal logistikaosakonna likvideerida otsustas, ei jätkunud Tiidule seal enam tööd. Töötu olla sai mees tegelikult napi nädala ja sedagi aega ei saanud ta veeta teleri ees laiseldes. Ega siis asjata öelda, et kui üks uks sulgub, avaneb teine. Kuuldes, et RMK-s on energiapuiduga tegelev üksus ja ühtlasi energiapuidu logistiku ametikoht loomisel, pakkus ta end ning osutus sobivaks. Tööst vaba nädal ehk aeg, mil ta enam Stora Ensos ja veel RMK-s kirjas polnud, kuluski uue ametiga tutvumiseks. Tiidu korraldada on Väo koostootmisjaama tarbeks raiejäätmete ja tüvede hakkimine, laoarvestused, sisse- ja väljakanded jms.

Metsajutt sünnipäevalauas

Igapäevase palgatöö kõrvalt jagub vendadel aega ka omas metsas toimetamiseks: nii Taivol kui ka Tarvol on oma metsamaad. Kolm aastat tagasi nimetas Erametsaliit Taivo Virumaa parimaks metsaomanikuks.

„Mets ja jahindus, selle sees me elame,” muheleb Taivo. „Lähed koormat välja andma ja vaatad samal ajal ka hundi jäljed üle.”  Ja kui mõneks perekondlikuks tähtpäevaks kokku saadakse, siis tulevad ikka metsateemad jutuks.

Kas vendade lastest keegi isade ja onude eeskujul oma elu metsandusega seob, pole veel teada. Tarvo lapsed on suured ja tegelevad muude asjadega. Taivo vanem, 21- aastane poeg õpib küll ehitust, aga käib agarasti jahil, niisamuti ka tema noorem, 14-aastane poeg.

Ka Tiidu poeg (15) käib isa ja onudega jahil. „Tütred on 17 ja 3, kas nemad metsandust õppida võiks, ei oska öelda,“ nendib Tiit. Eks elame, näeme!