RMK kliimakangelased

Tehes metsas tarku otsuseid ja vähendades süsinikujalajälge, oleme kliimakangelased!

Metsamehed teavad, et kui paned uue metsa kasvama, aga ei hoolda seda, pole ka head tulemust loota.


Mistahes metsatöid või kaitse alla võtmise otsuseid teeb RMK kõigi parimate teadmiste põhjal, mille koguvad kokku metsakorraldajad.


Pildil uurib Kaire vääriselupaika Kilingi-Nõmme lähedal metsas, aga tema ja ta kolleegide tööks on ka puude vanuse ja metsa seisundi hindamine majandusmetsas. Täpsed takseerandmed tagavad õigete ja õigeaegsete metsamajandusvõtete rakendamise ja parandavad sellega ka meie kliimat.

Tutvu ka teiste RMK kliimakangelastega: