Looduskaitse

RMK hoiab ja kaitseb Eesti looduse mitmekesisust. 
Selleks teeme riigimaal vajalikke looduskaitsetöid ning kavandame meetmeid elurikkuse hoidmiseks majandatavas metsas.