Jäärumetsa jahipiirkonna jahialade piirikirjeldused

Jahialade kaardid:

Ennikse jahiala 5475 ha
Kanamardi jahiala 4875 ha

Lisainfo:
Uno Vait, RMK jahinduse spetsialist
tel. 513 9604, e-post uno.vait@rmk.ee