Väätsa jahipiirkonna jahialade piirikirjeldused

Jahialade kaardid:

Epu jahiala 5265 ha
Kaitsemetsa jahiala 5715 ha

Lisainfo:
Lauri Valdur
RMK jahinduse spetsialist
tel 516 9977
e-post lauri.valdur@rmk.ee