RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
31. jaanuar, 2017

Algasid projekti „Mullutu-Loode hoiuala teed, mahasõidud ja ülepääsud“ tööd

Mullutu-Loode hoiuala teede rekonstrueerimise projekt on valminud ja 2017. a jaanuaris algasid tööd teede parandamiseks umbes 11 km ulatuses.
 

Mullutu-Loode hoiuala, pindalaga 52 km2  asub Saaremaal, Kuressaarest lääne pool.Kuna RMK poolt rendile antud poollooduslikele kooslustele peab olema tagatud juurdepääs hooldamiseks, siis esineb kohti, kus on vaja rekonstrueerida teid, paigaldada truupe, rajada koolmekohti, mahasõite jms. Hooldajad peavad rahuldavalt pääsema kooslustele niidutehnika või loomaveokitega. Mullutu-Loode aladel on  valdavalt tegemist märgade niidukooslustega.

Taristu parandamise vajaduste kaardistamiseks peeti rentnike osalusel 2013. a oktoobris Saaremaa metskonna kontoris koosolek. Maahooldajad andsid oma praktilistest vajadustest teada, RMK tegi vaatlused looduses, koostati lähteülesanne ning telliti projekt. Kui kõik hästi läheb, siis peaks teede rekonstrueerimine, truupide ja mahasõitude rajamine valmis saama käesoleval aastal.
Sinise katkendjoonega on hoiuala piir. Punaste joontega on tähistatud rekonstrueeritavad teed. Rohelise joonega teed kahjuks ei taastata ühe kohaliku elaniku vastuseisu tõttu. See tee viinuks piirkonna ainsale ja hästi säilinud loopealsele.

Täna saab rääkida vaid trassiraiest Ranna teel, mis on lõpetatud ja alustatud on Kaalupi tee trassi raiega. Mõlemad teed on ülaloleval kaardil vasakul.


Pildimaterjal:

Ajalooline Ranna tee 2016. a veebruaris.Ranna tee peale trassiraiet 2017. a jaanuaris. Vaade põhjast lõunasse. Taamal, vasakul on hooldatavad alad.


Ranna tee, vaade lõunast põhja. Teest paremal on 2016. a hooldatud soostunud niit.


Kaalupi tee trassi lõik idast lääne poole.Kaalupi tee trassid lõunast põhja, Mullutu hooldusalade poole.


Sellele, hetkel veel  väga kõrge loodusväärtusega loopealsele jääb (Parila) juurdepääsutee rekonstrueerimata ja koosluse liigirikkus on määratud hääbumisele.

Eks kajastan projekti kulgemist veel kui tööd on edenenud.

Lisa kommentaar

Email again: